انجام پروژه فلوئنت

آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

/experimental-and-cfd-investigation-of-convective/

این مقاله توسط پاوار و همکاران تهیه شده است. در این کار، آنها در جالت های پایا و ناپایا ، به بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ پرداختند. آنها میزان انتقال حرارت را برای سیال نیوتنی آب و سیال غیرنیوتنی محلول آب و گلیگول و چند محلول دیگر مورد بررسی قرار دادند....

آنالیز CFD جریان تک فاز در داخل لوله مارپیچ

/cfd-analysis-of-single-phase-flows-inside-helically-coiled-tubes/

مدلسازی انتقال حرارت در در لوله مارپیچ با فلوئنت در این مقاله، انتقال حرارت در در لوله مارپیچ مورد بررسی قرار گرفته است. میدانیم که انتقال حرارت جریان سیال در لوله مارپیچ نسبت به لوله مستقیم بیشتر است. زیرا با عبور جریان از لوله مارپیچ ، در اثر جریان ثانویه ایجاد شده، آشفتگی جریان افزایش...

شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی روغن در ترانسفور موتور

/transformotor-fluent-simulation/

در این پایان نامه جریان روغن خنک کننده یک ترانسفور موتور توزیع قدرت، بصورت دو بعدی با استفاده ازنرم افزار گمبیت مدل­سازی شده و در نرم افزار فلوئنت حل گردیده است. مسئله برای چند بار نامی مختلف حل شده و نتایج با هم مقایسه شده اند. برای مدل­سازی، در امتداد محور طولی یک مقطع زده شده است و سپس...

نحوه استخراج نتایج در CFD post

/using-cfx-post/

در این فایل که به زبان انگلیسی می باشد، نحوه استخراج نتایج از Ansys cfd post بطور کامل برای یک جریان سه بعدی ترکیبی انتقال حرارت شرح داده شده است. از این آموزش می توان به عنوان یک راهنما چهت انجام پروژه های شبیه سازی جریان در نرم افزار Ansys CFX و Ansys fluent استفاده کرد. به عبارت دیگر پس...

پروژه بررسی اثر هندسه دودکش بر کاهش افت فشار و افزایش راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی با فلوئنت

/increase-plant-efficiency/

هدف اصلی این پروژه بررسی راههای مختلف کاهش افت فشار در مسیر گازهای خروجی از توربین گاز و افزایش راندمان در نیروگاه های سیکل ترکیبی می­باشد. گازهای خروجی از توربین گاز پس از عبور از صداخفه کن ها( سایلنسورها)، با تغییر مسیر 90 درجه از طریق یک کانال واگرا وارد مبدل حرارتی شده و پس از انتقال...

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت

/periodic-heat-transfer-in-fluent/

مسائل زیادی وجود دارند که جریان و انتقال حرارت در آنها بصورت پریودیک است. در این بخش موارد زیر آموزش داده می شوند: • نحوه ایجاد یک ناحیه پریودیک در نرم افزار فلوئنت • تعریف دبی جرمی یک ناحیه پریودیک مشخص • مدل سازی انتقال حرارت پریودیک با شرایط دمایی معلوم در مرز • رسم نمودار توزیع دما در...

پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله مارپیچ با فلوئنت

/two-phase-helical/

پروژه جریان دوفازی در فلوئنت جهت دانلود پروژه جریان دوفازی حبابی در لوله مارپیچ با مقطع بیضوی کلیک کنید برای دانلود فایل نمونه فلوئنت جریان دوفازی در لوله مارپیچ کلیک کنید موضوع این پروژه تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین ضریب اصطکاک و افت فشار جریان دوفازی آب - هوا در داخل کویل مارپیچ...

پروژه شبیه سازی مبدل حرارتی با نرم افزار فلوئنت

/heat-exchanger-simulation-with-flunet/

مبدل­ های حرارتی حلقوی به دلیل بازده انتقال حرارت بالا، به طور گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند یکی از این کاربرد ها، استفاده از آن­ها به عنوان مبدل­ های بازیافت حرارت می ­باشد. در این پروژه با استفاده از نرم افزار فلوئنت به بررسی اثرات برخی از پارامتر­های هندسی و جریان روی...

نوشتن UDF در نرم افزار فلوئنت

/post-21/

برای تعین شرایط مرزی و اولیه در نرم افزار فلوئنت، علاوه بر مقادیر پیش فرض که در فلوئنت آمده است، با انجام برنامه نویسی می توان شرایط دلخواه و متغیر را در نرم افزار فلوئنت اعمال کرد. تعریف محیط متخلخل وابسته به مکان تعریف شرایط مرزی دمایی متغیر ، بصورت تابعی از مکان تعریف خواص سیال وابسته...

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت

/flow-arund-sphere-with-fluent/

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به...

«123»