انجام پروژه متلب

تابع رسم نمودار سه بعدی در متلب plot scatter

/3d-plot-matlab-part-1/

، ترسيمات سه بعدي در نرم افزار متلب ( matlab ) داراي توابع متعددي و توانمندي است كه شما را قادر ميسازد تا براحتي به ايجاد اشكال فضائي بپردازيد ، و همچنين با جعبه ابزار نور و رنگ ميتوانيد فضائي دلپذير براي ترسيم خود ايجاد كنيد ، با قرار دادن منبع نوري در نقاط مختلف به اصطلاح خواهيد توانست...

حل معادلات دیفرانسیل در مطلب

/differential-equation-matlab/

معادلات ديفرانسيل مقدمه : دراين فصل به حل عددي معادلات ديفرانسيل در مطلب خواهيم پرداخت ، و شامل موارد زير ميباشد ، حل معادلات ديفرانسيل با شرايط اوليه براي معادلات ديفرايسيل( ODEs) ومعادلات ديفرانسيل جبري( DAEs ) و حل معادلات ديفرايسيل تعلل ( DDEs ) كه در آن شرايط اوليه از پارامترهاي...

برنامه نویسی زمان در متلب

/time-in-matlab/

گاهي اوقات شما در برنامه ها خود مي خواهيد با زمان دقيق و واقعي به حل مسئله خود بپردازيد و يا برنامه شما مطابق با زمان موجود شروع به انجام عملكرد مشخصي نمايد مثلا فرض كنيد كه يك رباط طراحي كرده ايد و مي خواهيد بازوهاي آن تابع زمان و موقعيت مشخص عملكرد خاصي را انجام دهد و يا برنامه اي که در...

فرمت های خروجی متن در متلب ( matlab )

/text-output-format-in-matlab/

كنترل فرمت خروجي در نرم افزار متلب ( matlab ) : در مثال فوق راجع به تعيين فرمت فاصله مابين ارقام با استفاده از كليد space و ايجاد فاصله مناسب مطالبي را فرا گرفتيد ، حال ميخواهيم ، آنرا كاملتر نمائيم : كاراكتر توضيح مثال مابين دوخروجي فرمت مورد نظر ( مثلا \b ) جايگزين شود sprintf('A=%3.4f\be=%+2.4f',...

آرايه هاي سلولي در نرم افزار متلب

/post-51/

آرايه هاي سلولي ( cell arrays of string ) در متلب: شما مي توانيد به استفاده از آرايه هاي متن و جمله دلخواه خود را با آدرس دهي به المان هاي ماتريس نيز در قسمتهاي مختلف برنامه خود بكار ببريد براي اين منظور از يك روند خاصي استفاده مي كنيم كه به آن اصطلاحا آرايه هاي سلولي رشته يا (cell array...

حل معادلات خطي در متلب

/matrix-application-in-matlab2/

بسياري از معادلات خطي قابل نمايش بفرم ماتريسهاي ساده در نرم افزار مطلب هستند و مي توان با قوانين مربوط به ماتريسها به راحتي اقدام به حل اينگونه معادلات نمود براي مثال دستگاه زير را درنظر بگيريد : دستگاه فوق را ميتوان بفرم زير نيز نوشت : در واقع دستگاه معادلات فوق تبديل به فرم زیر گرديد كه...

مقدمه ای بر آموزش نرم افزار متلب

/introduction-to-matlab/

در مبحث اموزش مطلب قصد داریم تا حد امکان مطالب آموزشی مقدماتی نرم افزار متلب ( matlab ) را به تفکیک در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.