دانلود پروژه

پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD

/cfd-project-fortran-programming/

در این پروژه که مربوط به درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD میباشد، معادله P.D.E در انتقال حرارت هدایت گذرای ساده با استفاده از برنامه فرترن حل میگردد. برای حل به 2 شرط مرزی ویک شرط اولیه نیاز داریم با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت جابجایی بسیار بزرگ است شرایط مرزی عبارتند از : U (0,y,t)...

دانلود پروژه CFD حل معادله موج با فرترن

/cfd-project-fortan/

روشهای عددی از کم هزینه ترین روشهای حل مسایل مهندسی بوده و با صرف زمان اندک و همچنین حل هندسه های گوناگون مزایا و برتری آن بر سایر روشها به اثبات رسیده است .دینامیک سیالات محاسباتی عبارت است از شبیه سازی عددی مسایل مهندسی به همراه روشهای عددی فوق ، در ادامه حل عددی معادله موج که از اولین و...