سابروتین فرترن

سابروتین FILM

/film-subroutine/

سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس برای تعریف توابع پیچیده ضریب هدایت حرارتی و همچنین چشمه حرارتی استفاده میگردد. در مواقعی که ضریب هدایت حرارتی تابعی ساده از دما یا زمان باشد، میتوان بصورت amplitude تعریف کرد. اما با...

سابروتین DLOAD در آباکوس

/dload-subroutin/

سابروتین Dload این سابروتین جهت انجام پروژه هایی که توزیع نیرو در مدلسازی با نرم افزار آباکوس پیچیده باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. برای بار و نیروی با توزیع ساده، میتوان از گزینه AMPLITUDE∗ در ABAQUS استفاده کرد. این سابروتین همچنین برای تعریف بارهایی که با شماره المان تغییر میکنند مورد...

سابروتین نویسی در آباکوس 1

/fortran-subroutine/

سابروتین فرترن در این قسمت قصد داریم نحوه سابروتین نویسی در آباکوس را در پست های جداگانه آموزش دهیم. بیش از چهل عنوان سابروتین در نرم افزار آباکوس در دسترس است. یکی از زبان های برنامه نویسی که میتوان آن را به نرم افزار آباکوس لینک کرد، زبان فرترن است. زبان برنامه نویسی فرترن با قابلیت...

آموزش سابروتین نویسی با فرترن در نرم افزار آباکوس

/post-83/

سابروتین فرترن در آباکوس ( Abaqus ) اگرچه نرم افزار آباکوس توانایی زیادی در شبیه سازی پدیده های مختلف دارد اما به دلیل محدودیت های موجود در این نرم افزار ، برخی از پدیده ها باید با استفاده از کدنویسی و سابروتین نویسی با استفاده از زبان فرترن ، به این نرم افزار داده شوند. سابروتین نویسی در...

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن

/link-abaqus-to-fortran/

لینک کردن فرترن و اباکوس در بسیاری از مواقع، برای تعریف پارامتر های جدید در نرم افزار اباکوس ، نیاز به کد نویسی و نوشتن سابروتین می باشد. یکی از نرم افزار هایی که در این زمینه کاربرد فراوان دارد، زبان برنامه نویسی فرترن است. در این قسمت نحوه لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن شرح داده شده...