نانو سیال

انتقال حرارت جابجایی در نانوسیالات

/nanofluid-convection-heat-transfer-coefficient/

به منظور استفاده از نانوسیالات در زمینه انتقال حرارت ، افزایش هدایت حرارتی آنها تنها یک جنبه امیدوار کننده است اما دلیل قاطعی مبنی بر قابلیت کاربرد انها نیست. اگرچه افزایش هدایت حرارتی برای بهبود رفتار انتقال حرارت سیال لازم است اما پارامتر های دیگری نیز در این زمینه نقش اساسی ایفا میکنند....

خواص نانو ذرات

/nanofluids-properties/

نانو ذرات با گذر از میکرو ذرات به نانو ذرات ، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبرو میشویم که دو مورد مهم آن عبارتند از افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد. باعث غلبه یافتن رفتار اتم...

هدایت حرارتی نانوسیالات

/nanofluid-thermal-conduction-heat-transfer-coefficient/

خواص استثنایی نانوسیالات شامل هدایت حرارتی بیشتر نسبت به سوسپانسیون های معمولی ، رابطع غیر خطی بین هدایت حرارتی و غلظت مواد جامد در نانوسیال و وابستگی شدید به دما و افزایش شدید فلاکس حرارتی در منطقه جوشش است. این خواص استثنایی به همراه پایداری، روش تهیه نسبتا آسان و ویسکوزیته قابل قبول...

مقدمه ای بر کاربردهای نانوسیال در انتقال حرارت

/nanofluid-application/

سیال های رایج مانند آب ، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولا به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار میگیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و افزایش کارایی مبدل های حرارتی است. یکی از روش های شناخته شده بهبود انتقال حرارت ، افزودن نانو ذرات به...

شبیه سازی نانوسیال در فلوئنت

/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84/

کاربرد نانو سیال با گسترش صنعت و ورود ادوات الکترونیکی در مقیاس نانو که نیاز به اتلاف شار حرارتی بالا دارند و با توجه آنکه بازده حرارتی در چاههای حرارتی امروزه در بالاترین سطح ممکن است لذا لزوم استفاده از نانوسیال که به تعبیری سیالات هوشمند نامیده میشود بیش ار پیش بر ما آشکار میگردد . برای...