نرم افزار آباکوس

دانلود ماژول جوش برای نرم افزار آباکوس

/weld-modeler-abaqus/

نرم افزار آباکوس می تواند برای مدل سازی جوش در حالت های مختلف بکار رود. در این قسمت پلاگین جوش قرار داده شده است. و می توانید آموزش این ماژول را درحالت های دو بعدی و سه بعدی از لینک های زیر دانلود کنید. برای دانلود پلاگین جوش ( weld modeler ) در نرم افزار آباکوس کلیک کنید. برای دانلود...