پروژه های آباکوس

سابروتین FILM

/film-subroutine/

سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس برای تعریف توابع پیچیده ضریب هدایت حرارتی و همچنین چشمه حرارتی استفاده میگردد. در مواقعی که ضریب هدایت حرارتی تابعی ساده از دما یا زمان باشد، میتوان بصورت amplitude تعریف کرد. اما با...

پروژه مدلسازی جوش لیزر

/laser-weld/

جوش لیزر ( laser weld ) جوش لیزر ( laser weld ) یک روش جوشکاری ذوبی است که حاصل تمرکز باریکه ی قوی از پرتو لیزر بر نقطه بسیار کوچک میباشد. دانلود پروژه شبیه سازی جوشکاری لیزر دو ورق اهمیت مدل کردن و شبیه سازی در طی چند دهه اخیر افزایش یافته است. شبیه سازی با نرم افزار امروزه به عنوان ابزار...

جوش لیزری پلاستیک

/post-117/

در این فیلم ، جوش لیزری یک لیوان پلاستیکی نمایش داده شده است. مشاهده میگردد که جوشکاری به روش لیزر یکی از بهترین روشهای جوشکاری می باشد. در استفاده از این روش نیاز به الکترود نمی باشد و تنها حرارت بصورت یک اشعه در یک نقطه خاص متمرکز می گردد. با تمرکز اشعه دمای قطعه بالا رفته و باعث ذوب شدن...

جوشکاری توپودری FCAW

/fcaw-welding/

تعریف جوشکاری FCAW جوشکاری توپودری به یک نوع از جوشکاری اطلاق میگردد که شبیه به جوشکاری قوس الکتریکی است. با این تفاوت که بجای سیمSolid و تو پر از نوع خاصی سیم جوش که به شکل لوله توخالی بوده و داخل آن پودرهای خاصی قرار دارد ، استفاده میگردد . این نوع جوشکاری دارای معادل انگلیسی Flux Core...

سابروتین DLOAD در آباکوس

/dload-subroutin/

سابروتین Dload این سابروتین جهت انجام پروژه هایی که توزیع نیرو در مدلسازی با نرم افزار آباکوس پیچیده باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. برای بار و نیروی با توزیع ساده، میتوان از گزینه AMPLITUDE∗ در ABAQUS استفاده کرد. این سابروتین همچنین برای تعریف بارهایی که با شماره المان تغییر میکنند مورد...

انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس

/laser-welding-abaqus/

شبیه سازی جوش لیزر در abaqus در این پروژه مدل اجزاء محدود براي شبیه سازي شکل حوضچه مذاب در جوشکاري لیزر استفاده شده است. براي این منظور از نرم افزار آباکوس ( ABAQUS) در تحلیل هاي انتقال حرارت گذرا استفاده شده است. پارامترهاي قابل تغییر عبارت از سرعت پیشروي قدرت منبع و عمق نقطه کانونی می...

پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس

/abaqus-heat-sink-simulation/

در این پروژه چشمه حرارتی وابسته به زمان در نرم افزار اباکوس روی یک ورق مدل سازی شده است. این پروژه را می توان برای انواع هندسه های مختلف تعمیم داد. انجام پروژه با نرم افزار اباکوس در زمینه انتقال حرارت بصورت های مختلف با استفاده از سابروتین فرترن امکان پذیر است. جهت سفارش پروژه شبیه سازی...

مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده

/weld-buckling-abaqus/

در این پروژه یک لوله جوشکاری شده در نرم افزار آباکوس تحت آنالیز باکلینگ قرار گرفته است. فرایند انجام این پروژه بدین صورت است که یک لوله که در راستای محور طولی جوش داده شده است، ابتدا فرایند جوش ان مدل سازی می شود و سپس در ادامه تحت انالیز باکلینگ قرار می گیرد و سپس نتایج حاصل از مدل جوش...

پروژه مدل سازی ارتعاشات صفحه تخت با آباکوس

/flat-plate-vibration/

در این پروژه به تحلیل ارتعاشات آزاد و تعیین مدهای ارتعاشی و فرکانس های طبیعی سازه ها پرداخته می شود. ورق ها و صفحه های تت به طور گسترده در سازه های مختلف نظامی و بسیاری از سازه های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که این ورق ها در موارد مختلفی متحمل بار های دینامیکی می شوند، بررسی...

شبیه سازی ارتعاشات روتور با نرم افزار آباکوس

/rotor-abaqus/

در این پروژه مدل ساده سازی شده از یک روتور دوار با استفاده از نرم افزار آباکوس بررسی شده است. نرم افزار آباکوس قابلیت شبیه سازی ارتعاشات روتور های دینامیکی رابا دقت فابل قبولی دارا می باشد. انجام پروژه های شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نر افزار آباکوس پذیرفته می شود. جهت سفارش پروژه در نرم...

12»