پروژه های فلوئنت

بررسی تجربی جریان دوفازی آب و هوا در کانال های مارپیچ عمودی

/experimental-study-on-the-characteristics-of-air-water-two-phase-flow-in-vertical/

شبیه سازی جریان دوفازی در این مقاله، پارامترهای جریان آشفته دوفازی آب و هوا در یک کانال مارپیچ عمودی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوهای جریان در حالت های مختلف نشان داده شده اند و طول اسلاگ ها و قطر حباب ها مورد مطالعه قرارگرفته است. کانالهای مارپیچ کاربرد های فراوانی در صنایع بازیافت...

پروژه بررسی اثر هندسه دودکش بر کاهش افت فشار و افزایش راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی با فلوئنت

/increase-plant-efficiency/

هدف اصلی این پروژه بررسی راههای مختلف کاهش افت فشار در مسیر گازهای خروجی از توربین گاز و افزایش راندمان در نیروگاه های سیکل ترکیبی می­باشد. گازهای خروجی از توربین گاز پس از عبور از صداخفه کن ها( سایلنسورها)، با تغییر مسیر 90 درجه از طریق یک کانال واگرا وارد مبدل حرارتی شده و پس از انتقال...

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت

/flow-arund-sphere-with-fluent/

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به...

شبیه سازی جریان حول استوانه چرخان و ساکن با فلوئنت

/flow-around/

در این پروژه جریان سیال غیر نیوتنی توانی حول یک استوانه چرخان و ساکن در سرعت های مختلف با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است و نمودار های توزیع سرعت و فشار روی استوانه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای حل جریان از شبکه فوق استفاده شده است. در قسمت روودی شرط مرزی سرعت ورودی استفاده شده است....

پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله خمیده با فلوئنت

/two-phase-u-shape/

جریان دوفازی در لوله های رفت و برگشتی کاربرد وسیعی در صنعت دارد که از جمله می توان به مبدل­های حرارتی، صنایع تبرید و ... نام برد. مطالعات تجربی زیادی در خصوص جریان­های تکفازی و دوفازی صورت پذیرفته است اما مطالعات تجربی دارای هزینه های بسیاری هستند و استفاده از این روش ­ها در همه جا ممکن...

پروژه شبیه سازی جوشش در فلوئنت

/boiling-project/

نرم افزار فلوئنت قابلیت شبیه سازی جوشش را دارد. در این پروژه، به بررسی انتقال جرم و انرژی در جریان دوفازی بخار و آب با استفاده از مدل مخلوط در نرم افزار فلوئنت پرداخته شده است. خلاصه مطالب توضیح داده شده: 1- استفاده از مدل مخلوط جهت حل مسائل جریان دو فازی در نرم افزار فلوئنت. 2- استفاده از...

شبیه سازی جریان سیال بینگهام

/bingham-fluids/

سیال بینگهام یک سیال با رفتار غیر نیوتنی است که تا قبل از اعمال تنش برشی معینی ، همانند جسم جامد رفتار می کند و چنانچه مقدار تنش برشی از مقدار مورد نظر که وابسته به خواص ان سیال است، بیشتر گردد، ماده رفتار سیال گونه از خود بروز می دهد و حرکت می کند. در این پروژه به مطالعه رفتار سیال غیر...