پروژه های متلب

شبیه سازی موتور جرقه ای در متلب

/spark-ignition/

امروزه استفاده از سوخت­های پاک مانند گاز طبیعی، متانول و هیدروژن ب­عنوان راه حلی برای جلوگیری از آلودگی هوا و گرم شدن جهانی و همچنین به ­عنوان جایگزینی برای سوخت­های نفتی برای خودروهای سواری متداول شده است. شبیه سازی موتور های جرقه ای مانند بنزینی ، گازسوز و ... می تواند کمک شایانی جهت...