نرم افزار فلوئنت


مقدمه ای بر نرم افزار فلوئنت
شبیه سازی جریان در زانویی
نحوه رسم کانتور در فلوئنت
شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
مدلسازی جریان در لایه مرزی با فلوئنت
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت
آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال  
نحوه استخراج نتایج در CFD post

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت
آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

برای شبیه سازی جوشش در نرم افزار فلوئنت مثالی مطابق شکل زیر بصورت گام به گام توضیح داده شده است. یک مخزن آب مطابق شکل زیر را در نظر می گیریم که دمای آن نزدیک نقطه جوش در 372 کلوین قراد دارد. دمای مرکز جداره پایین دارای دمای 573 کلوین می باشد. در اثر انتقال حرارت دمای آب نزدیک جداره به نقطه...

10 آبان 1394 13:51 0 دیدگاه

برای رسم کانتورها در نرم افزار فلوئنت از مسیر زیر می رویم. پنجره ای در فلوئنت باز می شود که در سمت چپ آن در قسمت option نحوه نمایش را می توان نتظیم کرد. در قسمت contours of کانتور پارامتر مورد نظر را انتخاب می کنیم. در قسمت surface سطح مورد نظر که می خواهی کانتور ان رسم گردد، انتخاب می...

08 آبان 1394 10:47 0 دیدگاه

قبل از هر چیز باید نرم افزار ansys 15 رو روی سیستم خود نصب کنید. مسئله ای مطابق شکل نشان داده شده را در نظر بگیرید که دو جریان سیال در یک زانویی با هم ترکیب می شوند و از طرف دیگر خارج می گردند. برای این کار ابتدا باید یک مدل دو بعدی و یا سه بعدی از این مسئله در نرم افزار گمبیت ( Gambit )...

07 آبان 1394 11:04 0 دیدگاه

نرم افزار فلوئنت ( Fluent ) برای انجام محاسبات پیچیده در دینامیک سیالات محاسباتی طراحی شده است و به طور گسترده ای مورد استفاده مهندسین مکانیک ، شیمی و ... قرار می گیرد. این نرم افزار شبکه های ایجاد شده در نرم افزار هایی همچون گمبیت و ... را دریافت کرده و امکان بهبود شبکه های هرمی ، چهار...

07 آبان 1394 10:37 0 دیدگاه
«12