عملگرهاي منطقي

علاوه بر آنچه كه در رياضيات متداول است، مطلب عملگرهاي رابطه اي و منطقي را نيز مي تواند پشتيباني نمايد ، در صورتيكه شما با زبانهاي برنامه نويسي ديگري كار كرده باشيد با اينگونه عملگرها آشنايي داريد و مي دانيد تا چه اندازه در هدايت و كنترل يك برنامه مي توانند اهميت داشته باشند. شكل ظاهري اين...

27 آبان 1394 22:34 0 دیدگاه