حلقه ها در متلب

اين حلقه در نرم افزار متلب همانند حلقه if مي باشد با اين تقاوت كه شما شرط ها را بصورت رشته (string ) وارد مي كنيد ، مفهوم شرط در اين حالت مهم نيست بدين صورت بعد از گرفتن رشته توسط دستور switch با تك تك رشته هاي داخل هر case مقايسه مي كند و شرط وارد شده اينست كه رشته (string ) وارده دقيقا...

16 آذر 1394 17:42 0 دیدگاه

در انجام پروژه های برنامه نویسی مختلف، در نرم افزار متلب ، حلقه ها دارای کاربرد فراوانی می باشند. از تعریف آرایه های ماتریس ها گرفته تا تعیین شرط های مرزی و ... . کمتر برنامه ای را می توان در نرم افزار مطلب نوشت که در ان از حلقه های شرطی و ... استفاده نشده باشد. در این قسمت به نحوه عملکرد...

13 آذر 1394 19:05 0 دیدگاه

حلقه for در نرم افزار متلب ( matlab ) بيانگر تعداد تكرار دستورات به اندازه و گام حركتي مشخص است ، ساختار كلي این حلقه در نرم افزار متلب بفرم زير است for (parameter name)=initial : increament : final ( دستور يا فرمولهاي محاسباتي ) end مثال : فرض كنيد ميخواهيم مقدار سينوس را در بازه 0 تا 2pi...

12 آذر 1394 21:18 0 دیدگاه