گرافيك و ترسيمات سه بعدي

برنامه نویسی تابع griddata : ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) [XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi) [...] = griddata(...,method) 'linear' Triangle-based linear interpolation (default) 'cubic'Triangle-based cubic interpolation 'nearest'Nearest neighbor interpolation 'v4'MATLAB 4 griddata method...

22 بهمن 1394 19:55 0 دیدگاه

، ترسيمات سه بعدي در نرم افزار متلب ( matlab ) داراي توابع متعددي و توانمندي است كه شما را قادر ميسازد تا براحتي به ايجاد اشكال فضائي بپردازيد ، و همچنين با جعبه ابزار نور و رنگ ميتوانيد فضائي دلپذير براي ترسيم خود ايجاد كنيد ، با قرار دادن منبع نوري در نقاط مختلف به اصطلاح خواهيد توانست...

11 بهمن 1394 16:39 0 دیدگاه