آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال

شبیه سازی انبساط ناگهانی در فلوئنت

پدیده انبساط ناگهانی در بسیاری از تبدیل های مجاری انتقال آب و گاز مشاهده می شود. از اینرو مدلسازی آن در نرم افزار فلوئنت می تواند کمک بسیاری در جهت پیش بینی محدوده رینولدز بحرانی و همچنین جلوگیری از خفگی در لوله کند.

در این قسمت، آموزش تصویری مدل سازی انبساط ناگهانی در یک لوله  در نرم افزار فلوئنت آورده شده است.


جریان داخل یک لوله با انبساط ناگهانی را در نظر بگیرید و به علت تقارن، فقط هندسه نصف لوله در انسیس رسم می شود . دامین محاسباتی شامل دو قسمت است .

در قسمت با قطر کوچکتر لایه مرزی جریان در امتداد طول لوله گسترش می یابد و  هنگامی که جریان وارد قسمت انبساط یافته می شود، در گوشه لوله با قطر بزرگتر یک گردابه ایجاد می شود و جریان پس از طی فاصله مشخصی که در طول لوله بزرگتر مجددا توسعه یافته می شود.

در این آموزش، هندسه مسئله در نرم افزار Ansys workbench 14 ایجاد می شود و سپس مش را به فلوئنت منتقل می کنیم.

پس از انتقال شبکه به نرم افزار فلوئنت ، نتظیمات مورد نیاز برای حل عددی جریان را در نرم افزار فلوئنت اعمال می کنیم.

در فایلی که برای دانلود قرار داده شده است، حل عددی جریان سیال نیوتنی آورده شده است .

برای سفارش انجام پروژه انبساط ناگهانی وتدریجی سیال غیر نیوتنی مانند سیال کراس ، سیال هرشل بالکلی ، سیال توانی ، سیال بینگهام و ...  با ما تماس بگیرید.

انجام پروژه با فلوئنت

 

 

 لینک مطالب مرتبط با فلوئنت
مقدمه ای بر نرم افزار فلوئنت
شبیه سازی جریان در زانویی
نحوه رسم کانتور در فلوئنت
شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
مدلسازی جریان در لایه مرزی با فلوئنت
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت
آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال  
نحوه استخراج نتایج در CFD post

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت
آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.