دانلود جزوه ترمودینامیک دانشگاه صنعتی شریف

  سرفصل مطالب جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف

فصل اول :  تعریف ترمودینامیک  - قانون صفر ترمودینامیک یا اصل هم دمایی - قانون اول - قانون دوم ترمودینامیک  - سیستم ترمودینامیکی -  خواص متمرکز و گسترده - فرایند تعادلی و غیر تعادلی - 

فصل دوم : خواص ماده ساده تراکم پذیر 

تعریف ماده خالص - تعادل فاز بخار و مایع  - تعریف کیفیت  - درونیابی از جداول ترمودینامیکی - 

فصل سوم : کار و گرما

تعریف کار - کار در فرایند شبه تعادلی - فرایند حجم ثابت -  فرایند فشار ثابت - فرایند دما ثابت - فرایند پلی تروپیک - تشابه بین کار و گرما   

فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک

قانون اول ترمودینامیک برای یک فرایند - تعریف آنتالپی - انتالپی برای گاز ایدال - گرمای ویژه گاز ایدآل برحسب واحد جرم - گرمای ویژه در حجم ثابت - گرمای ویژه در فشار ثابت - ازمایش ژول - تغییرات گرمای ویژه با دما -  طریقه محاسبه اختلاف انرژی داخلی و آنتالپی گاز کامل  - قانون بقای جرم برای حجم کنترل - محاسبه دبی جریان یک بعدی یکنواخت در لوله ها - اصل بقای انرژی در مورد حجم کنترل -  فرایند حالت دائمی - فرایند حالت یکنواخت

فصل پنجم : قانون دوم ترمودینامیک 

ماشین یا موتور حرارتی - پمپ حرارتی - منبع حرارتی - راندمان یا بازده حرارتی - تعریف ضریب کارایی برای پمپ حرارتی -  بیان کلاسیوس - بیان کلوین پلانک - ماشین حرکت دائمی نوع دوم  - فرایند برگشت پذیر -  فرایند برگشت پذیر داخلی - نامعادله کلازیوس - آنتروپی خاصیت سیستم بسته - تغییرات آنتروپی برای یک فرایند برگشت ناپذیر - اصل افزایش آنتروپی - قابلیت کاردهی - تغییرات آنتروی جامدات و مایعات - روش ساده برای محاسبات فرایند آدیاباتیک برگشت پذیر گازهای کامل - محاسبه کار در فرایند آدیاباتیک برای  گاز کامل -

 

دانلود جزوه ترمودینامیک 

 

انجام پروژه با نرم افزار های مهندسی مکانیک  ( فلوئنت و آباکوس و ... ) پذیرفته می گردد. 

برچسب ها: دانلود
دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.