پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک

تنش های پسماند در ورق های TWB

در صنایع اتومبیل سازی ، ورق های نازک بطور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند.

در طی فرایند مونتاژ اتومبیل ها ، تکنولوژی جوشکاری جهت اتصال قطعات مختلف بدنه اتومبیل ها استفاده میشود.

به خاطر نازک بودن ورق ها و همچنین خرابی های ناشی از این فرایند ، در ورق ها تغییر شکل ایجاد می شود و تنش های پسماند در آنها باقی میمانند.

به همین دلیل پیشبینی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری بسیار مفید می باشد.

در این مقاله با نرم افزار آباکوس ( abaqus  ) شبیه سازی جوشکاری انجام شده است.

شبیه سازی جوش در اباکوس با استفاده از سابروتین فرترن صورت میگیرد.

نتایج بدست آمده در زمینه تنش های پسماند و همچنین توزیع دما بیانگر این است که نتایج شبیه سازی جوش در اباکوس تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد. و میتوان جهت پیش بینی تنش های پسماند از آباکوس استفاده کرد.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید.

برای مشاهده پروژه های شبیه سازی جوش در اباکوس به لینک های زیر مراجعه کنید

شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس

شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس

انجام پروژه در زمینه جوشکاری پذیرفته می شود.

شماره تماس : 09194720662

ایمیل: project.mechwork@gmail.com

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.