شبیه سازی شاسی ترانس با نرم افزار آباکوس

تعریف مسئله:

تعیین اثر بارگذاری شاسی روی تنش های خمشی و فشاری در شاسی و محفظه ترانس با استفاده از نرم افزار آباکوس

روش حل:

در این کار با استفاده از نرم افزار شبیه ­سازی آباکوس ، تنش­ های ایجاد شده در چند حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند.

حالت اول در هنگام بلند شدن شاسی از روی زمین است که با دو فرض مختلف مدل شده است  حالت دوم در حالتی است که شاسی روی سکو قرار دارد، در این حالت حاشیه زیر شاسی روی سکو قرار می ­گیرد و تنش ­های ایجاد شده تحلیل می ­گردند و سپس در این حالت اثر نیرو­های زلزله مورد بررسی قرار می گیرند.

وزن مصالح ساختمانی  به طور یکنواخت تحت عنوان نیروی گرانش در نرم افزار آباکوس اعمال شده است.

وزن تجهیزات ثابت و نصبی باید، به طور کامل محاسبه شده و در بارگذاری سازه لحاظ گردد.

کل نیرو­های ناشی از وزن اجزا بصورت عمودی و در قالب نیرو­های تکیه ­گاهی به آویز­ها اعمال می­ شود.

شبیه سازی شاسی ترانس با نرم افزار آباکوس

انجام پروژه های شبیه سازی با نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار آباکوس با ما تماس بگیرید.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.