شبیه سازی ارتعاش خرپا در آباکوس

در نرم افزار آباکوس امکان شبیه سازی ارتعاشات مکانیکی در سازه های مختلف وجود دارد. سازه هایی نظیر تیر های چراغ برق ، پل ها و  خرپا ها را می توان به وسیله نرم افزار آباکوس مدل کرد.

در این ویدئو شبیه سازی ارتعاسات یک دکل انتقال برق آموزش داده شده است. 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.