بررسی افت فشارجریان دوفازی در لوله های مارپیچ با مقطع مستطیلی

افت فشار جریان دوفازی

در این مقاله، افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در داخل یک کانال مارپیچ با مقطع مستطیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 

عنوان انگلیسی این مقاله بصورت زیر است:

An investigation of two-phase flow pressure drop in helical rectangular channel

این مقاله در سال 2014 در ژورنال  International Communications in Heat and Mass Transfer  منتشر شده است.

در این مقاله که با استفاده از نرم افزار فلوئنت ، به بررسی پارامتر هایی نظیر اثر سرعت ، اثر کسر حجمی ورودی و ... بر افت فشار و توزیع جریان پرداخته شده است.

در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی ، با مدل لوکارت - مارتینلی مقایسه شده است.

جهت دانلود مقاله کلیک کنید

 

 

 

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود. جهت سفارش پروژه شبیه سازی در نرم افزار های فلوئنت، آباکوس و ... با ما تماس بگیرید.

دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.