مدلسازی برخورد جریان با مانع در فلوئنت

برخورد جریان با یک مانع را میتوان ب استفاده از مدل دوفازی حجم سیال VOF در نرم افزار فلوئنت شبیه سازی کرد.

در این نوع جریان ، مدل حجم سیال بصورت ناپایا ، مرز سیال را رهگیری میکند و با استفاده از معادلات حاکم بر جریان سیال در مدل دوفازی VOf مسیر حرکت سیال را پس از برخورد با مانع حل میکند.

مدل حجم سیال VOF قابلیت شبیه سازی پدیده هایی مانند شکست سد، جریان در کانال روباز ، پر شدن مخزن و ... را دارد.

در شکل زیر مسیر حرکت سیال پس از برخورد با مانع در یک کانال نشان داده شده است.

انجام پروژه های جریان دوفازی با نرم افزار فلوئنت پذیرفته میشود. جهت سفارش پروژه فلوئنت با شماره 09194720662 تماس بگیرید

 

 در اینجا شبیه سازی پر شدن یک مخزن نشان داده شده است

 

 جهت دانلود پروژه برخورد جریان با مانع در نرم افزار فلوئنت کلیک کنید

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.