شکل های مختلف اتصالات جوشکاری

جوشکاری یکی از روشهای اتصال فلزات مختلف به همدیگر، میباشد. در اتصال فلزات به روش جوشکاری، حالات مختلفی وجود دارد که در ذیل بطور مختصر به انها اشاره میشود.

طبق مستندات انجمن جوشکاری آمریکا، پنج نوع اصلی از روش های اتصال جوش بشرح زیر میباشد.

جوش لب به لب  جوش گوشه - جوش لبه - جوش لپ lap weld - جوش تی tee

 

در شکل فوق شکل های مختلف جوشکاری نشان داده شده است.  در هر یک از حالات فوق میتوان با استفاده از سابروتین فرترن و نرم افزار آباکوس ، فرایند جوشکاری را شبیه سازی نمود

جوشکاری لب به لب

در این نوع از جوشکاری زوایه اتصال حدود 90 درجه است و برای جوش دادن فلزات و ورق های نازک استفاده میگردد و با یک پاس جوش میتوان آنها را به هم متصل کرد.

جوش های لب به لب دارای انواع بسیاری هستند که میتوان  به طور خلاصه بصورت زیر از آنها نام برد.

square butt weld   در این نوع از اتصال جوشکاری ، دو ورق در فاصله ای مناسب از همدیگر قرار میگیرند و سپس جوش داده میشود.

 - closed square  butt weld   در این نوع از اتصال جوشکاری ورقها در فاصله ای نزدیکتر از هم قرار میگیرند.

- single bevel  در این نوع از اتصال یکی از ورقها دارای یک پخ میباشد.

 - single-j   در این نوع از اتصال جوشکاری لب به لب ، یکی از ورق ها دارای بریدگی به شکل j است.

- double bevel

 - double-j  -

double-v    flange  

- Tee

شبیه سازی جوش butt weld

قابل ذکر است که هریک از حالات جوشکاری گفته شده در فوق را میتوان به کمک نرم افزار آباکوس شبیه سازی کرد. بدین ترتیب که ابتدا شکل مورد نظر اتصال جوش در نرم افزار آباکوس رسم میگردد سپس با توجه به نوع مسیر، سابروتین مورد نظر با توجه به خواص فرایند جوشکاری مانند ولتاژ و امپر و همچنین سرعت الکترود نوشته میشود.

 

 

 

 

دسته ها: مقالات

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.